שירות לקוחות - ביטוח אשראי

שם המוקד / היחידה
טלפון פקס שעות פעילות
כלל ביטוח אשראי

03-6276333

ימים א' - ה: 09:00- 17:00