אופן מילוי טפסי הגשת תביעה

בעת קרות אירוע תאונתי לצד ג' אשר גורם לנזקי גוף, ישנה חשיבות מכרעת למסירת כל הפרטים אודות האירוע מוקדם ככל האפשר, וזאת על מנת שחברתנו תוכל לסייע לך ולתת לך את ההגנה הטובה ביותר.

 

לכן הכנו עבורך טופסי הגשת תביעה לכל אחד מהנושאים הבאים:

 

  • חבות מעבידים
  • צד שלישי
  • חבות מוצר – נזקי רכוש וגוף
  • אחריות מקצועית – נזקי רכוש וגוף
  • צד שלישי רכוש
  • אחריות מקצועית - רפואית

 

איזה טופס עליך למלא?

 

1. במקרה של תאונה לעובד ישיר שלך או במקרה של מחלה שנגרמה לעובד שלך במהלך עבודתו - עליך למלא טופס חבות מעבידים.

 

2. במקרה של נזק גוף שנגרם לכל אדם שאינו עובד, לרבות עובדי חברות כוח אדם ו/או קבלני משנה - עליך למלא טופס צד שלישי.

 

3. במקרה של נזק גוף שנטען כי נגרם כתוצאה ממוצר פגום/לקוי שסופק, יוצר או שווק על ידך - עליך למלא טופס חבות מוצר.

 

4. במקרה של טענה לנזק גוף כתוצאה מהפרת חובתך המקצועית - עליך למלא טופס אחריות מקצועית.

 

5. במקרה של נזק גוף שאירע במסגרת פרויקט קבלני והוצאה לו פוליסת קבלנים ספציפית - עליך למלא טופס קבלנים.

 

6. במקרה של נזק רכוש במסגרת פוליסות חבות המוצר ו/או אחריות מקצועית, עליך לידע באופן מיידי את הצוות הייעודי במחלקתנו, ואת העומדת בראשו - עו"ד
    נעה גרוס טל' -03-6388015 ו/או במוקד כלל 5454*, הפועל 24 שעות.

 

7. במקרה של נזק רכוש במסגרת פוליסות עיסקיות, עליך ליידע באופן מיידי את הצוות הייעודי במחלקתנו, ואת העומדת בראשו - טל זילברשטיין 
    טל' - 03-6387329 ו/או במוקד כלל 5454*, הפועל 24 שעות ולמלא טופס נזקי רכוש.

 

8. במקרה של נזק גוף שנטען כי נגרם כתוצאה מטיפול רפואי - עליך למלא טופס הודעה למבטח על אירוע - היחידה הרפואית.

 


את הטופס הרלוונטי אנא העבר למחלקתנו באמצעות סוכן הביטוח שלך, או בדואר לכתובת "ת.ד. 37070 תל אביב 6136902" או לפקס 03-6396822, או לדוא"ל המחלקתי: פוליסות כלל - Clalhavuiot@clal-ins.co.il

 

לתשומת ליבך, הטיפול בתביעה ניתן לך בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף לתשלום סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסה.

 

לצורך מילוי הטופס עומד לרשותך סוכן הביטוח שלך - תוכל/י להיוועץ בו לכל שאלה ו/או הבהרה שתידרש.