חזון קבוצת כלל

להיות הקבוצה המובילה בשוק הביטוח והפנסיה בישראל, החותרת להעלאת שווי החברה והצפת ערך מירבי לבעלי המניות, תוך מתן דגש לגידול ברווחיות, שיפור השירות ללקוחות החברה, חדשנות בשירותים ומוצרים, מובילות טכנולוגית, שימור המשאב האנושי האיכותי וחתירה מתמדת למצוינות. 

 

האסטרטגיה למימוש החזון:

 

 • ניהול ההון והחוב המנוהל על בסיס כלכלי, בין היתר מתוך מטרה לצמצמם עלויות מימון ולהגדיל את עודפי ההון והכל באופן שיבטיח יציבות ארוכת טווח, תוך עמידה בדרישות הרגולציה
 • התרחבות וצמיחה עסקית, תוך מתן דגש לרווחיות לפני נפח
 • בנית יתרון תחרותי בתחומי הפעילות השונים
 • פיתוח וביסוס מוצרים העונים למכלול צרכיהם של לקוחות החברה, בתנאי סביבה רגולטורית משתנה
 • איתור הזדמנויות עסקיות חדשות בזיקה לעסקי הליבה
 • השגת יעילות ארגונית תוך חתירה להקטנת שיעורי ההוצאות מההכנסות לרכיביהן
 • הבטחת קיום תשתית ארגונית וטכנולוגית לצמיחה עתידית
 • טיפוח, שימור ופיתוח משאב ההון האנושי תוך חתירה לשיפור איכותי
 • חיזוק מערכי הבקרה והשליטה תוך המשך קיום מערכי ניהול סיכונים והאכיפה
 • העמקת הסינרגיה ושיתוף הפעולה בין תחומי הפעילות בקבוצה
 • חיזוק המותג "כלל"
 • חיזוק מעמד הקבוצה כגוף מוביל בתשואות המושגות ללקוחותיה לאורך זמן
 • מעורבות בקהילה ובחברה בה פועלת הקבוצה