אסטרטגיית ההשקעות

אסטרטגיית ההשקעות

מפת ההשקעות של כנף כוללת מגוון שווקים ואפיקי השקעה בארץ ובעולם, כשהמשותף לכולם הוא הפוטנציאל להשגת תשואה עודפת תוך הפעלת אסטרטגיית השקעה שקולה: מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני, מט"ח, קרנות השקעה, תשתיות, הלוואות, נדל"ן מניב והשקעות נוספות לא סחירות.

 

כנף פועלת במסגרת תוכנית אסטרטגית רב שנתית הנבחנת ומעודכנת מעת לעת. מידי שנה, מתכנסים חברי הדירקטוריון, חברי ועדות ההשקעה ומנהלי ההשקעות לסדרת מפגשים שבמהלכם נקבעת מדיניות ההשקעה של כנף ואלוקציית הנכסים, תוך חלוקה ברורה לאפיקי השקעה ומשקלם היחסי. מדיניות השקעה זו תותאם במסגרת ועדות ההשקעה השונות באופן פרטני לכל אחד מהתיקים המנוהלים בכנף, בהתאם למאפייני התיק הייחודיים. במהלך השנה נבחנת באופן שוטף התאמת האסטרטגיה לשינויים בנתונים המתפרסמים ובשווקים.

 

ועדות ההשקעה

פעילות ההשקעה של כל אחת מיחידות העמיתים - כלל פנסיה וגמל, פנסיה ותיקה וביטוחי מנהלים - מפוקחת, מבוקרת ומאושרת בוועדת השקעות ייעודית. ועדות ההשקעה מורכבות מרוב של דירקטורים חיצוניים (דח"צים) ומתכנסות לפחות אחת לשבועיים ובמקרה הצורך בתדירות גבוהה יותר.

 

יחידות השקעה מתמחות
בכנף פועלות יחידות מקצועיות המתמחות בתחומים הדורשים היכרות מעמיקה ורמת התמחות כגון: השקעות בנדל"ן, השקעות חו"ל, מחקר, אשראי, תשתיות ופרויקטים ונכסים אלטרנטיביים. תפקיד יחידות אלו הינו מתן שירותים מקצועיים בתחומן למנהלי ההשקעות.

 

תהליך ההשקעה
תהליך ההשקעה הייחודי של כנף מתחיל בקביעת אסטרטגיית השקעות שנתית ומדיניות השקעות ואשראי, המותאמת לכל אחד מהתיקים המנוהלים.
באופן שוטף מתכנסים פורומים מקצועיים בהובלת היחידות המתמחות השונות, במסגרתם נדונים כל אחד מאפיקי ההשקעה בתיקים ומתגבשות המלצות פעולה, אשר מובאות לוועדות השקעה או אשראי, בהתאם למדרגי סמכות המעוגנים בנהלי כנף.

 

מחקר - ההשקעות המבוצעות מגובות במחקר מקיף של המחלקה המקצועית המתמחה בתחום (מחקר פנימי או חיצוני).

 

אישור משפטי - כל השקעה נבדקת ומאושרת ע"י היועץ המשפטי של כנף.

 

תפעול - יחידת התפעול אחראית על תפעול יומי של פעילות סליקת ני"ע ומעקב אחר חשבונות בנקים ורישום השקעות.

 

בקרה - יחידת הבקרה אחראית על בחינת עמידת הפעילות במגבלות השונות (רגולציה, תקנות, דירקטוריון, ועדת השקעות, נהלים).

 

חדרי מסחר
החלטות השקעה של כל אחד מגופי העמיתים יוצאות לפועל בחדרי המסחר של כנף. על מנת למנוע ניגוד אינטרסים, פעילות יחידת העמיתים מתבצעת בחדר מסחר עצמאי, ואילו פעילות הנוסטרו מתבצעת בחדר מסחר נפרד.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter