אופן הפניה לממונה על פניות הציבור - כלל ביטוח אשראי

 

בדואר:

הגב' ארית שני-טל, עו"ד

 
הממונה על פניות הציבור
"קבוצת כלל"
ת.ד. 37070
תל אביב 6136902

 

בטלפון: 077-6387767

בפקס:  077-6383495

או באמצעות המייל: TlunotHatz@clal-ins.co.il    
 

 

אל הפניות יש לצרף:

א. שם חברה, מספר פוליסה, שם הפונה, תפקיד וטלפונים לבירורים.
ב. תיאור כללי של פרטי התלונה עם ציון תאריך. 
ג.  צירוף אסמכתאות תומכות.