כלל ביטוח אשראי


כלל ביטוח אשראי, הינה החברה המובילה בתחום ביטוח סיכוני אשראי בישראל. החברה פועלת משנת 1981 ומספקת למבוטחיה, מכל ענפי המשק, הגנה מפני חדלות פירעון של לקוחותיהם בארץ ובחו"ל והפסדים בגין אי תשלום או פיגורים בתשלומים מצד לקוחותיהם. בביטוח סיכוני סחר חוץ מעניקה החברה גם הגנה מפני סיכונים פוליטיים. באמצעות פוליסת ביטוח אשראי, מקטינים מבוטחי החברה את הסיכון להיווצרותם של חובות אבודים ומשפרים את יציבות חברתם, תוך העברת סיכוני האשראי לגוף מקצועי ומנוסה. להמשך

ביטוח אשראי לסחורות ושירותים בשוק המקומי

עסקים המבוטחים בביטוח אשראי נהנים מאמצעי יעיל להשגת צמיחה מתמשכת ובטוחה ומשמירה על רמת סיכון עסקי נמוכה. תפיסת ניהול סיכוני אשראי כוללת ומקיפה מעניקה פיצוי כספי בגין חובות שלא שולמו ומאפשרת למבוטח למזער הפסדים ולהגביר את חוסנו הכלכלי

תכניות לביטוח עילי TOP-UP

לכלל ביטוח אשראי תכנית ייחודית להגדלת הכיסוי הביטוחי המוענק על ידה בשיעור של עד ל- 50% מתקרת האשראי הבסיסית שאושרה על ידה

ביטוח סיכוני סחר חוץ

עסקים המבוטחים בביטוח אשראי נהנים מאמצעי יעיל להשגת צמיחה מתמשכת ובטוחה ומשמירה על רמת סיכון עסקי נמוכה. תפיסת ניהול סיכוני אשראי כוללת ומקיפה מעניקה פיצוי כספי בגין חובות שלא שולמו ומאפשרת למבוטח למזער הפסדים ולהגביר את חוסנו הכלכלי

ביטוח למימון עצמי של יבוא ורכש

פוליסת מימון רכש מאפשרת לעסקים להגדיל את מקורות המימון ולקבל מימון מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית, בגין רכישת סחורות ו/או שירותים מספקים בישראל או בחו"ל

ביטוח הזמנות

ביטוח הזמנות הינו מוצר משלים לביטוח אשראי ומיועד לחברות המוכרות באשראי מוצרים המיוצרים במיוחד עבור קונה מסוים ו/או לחברות המעוניינות לבטח את עצמן

הרחבת מקורות מימון

פוליסת ביטוח האשראי מאפשרת לך לגוון ולהרחיב את מסגרת האשראי של חברתך במערכת הבנקאית ובגופים החוץ בנקאיים

ביטוח טווח בינוני ארוך

כיסוי ביטוחי זה רלבנטי הן לעסקאות מכירה ו/או מתן שירות העולות על שנה והן לפרויקטים בתחומים שונים

מרכז מידע